opp logo 1% logo

procentdlalodzi.pl
KONTAKT

Fundacja JiM
ul. Tatrzańska 105
93-279 Łódź

Małgorzata Janicka
m.janicka@jim.org
tel.: 42 643 46 70
procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego