opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Fundacja JiM


Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. Prowadzi Klinikę Diagnozy i Terapii JiM, Przedszkole, Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Szkołę Przysposabiającą do pracy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Razem z osobami dorosłymi z autyzmem i z Zespołem Aspergera tworzy program Silniejsza Dorosłość. JiM organizuje już ponad 3 000 rodziców, opiekunów i self-adwokatów w Kluby JiM, gdzie razem tworzą wielką siłę. JiM tworzy także kampanie społeczne, niosące wiedzę o autyzmie takie jak Polska na Niebiesko, organizowana 2 kwietnia, w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Dzięki dziesiątkom tysięcy darczyńców z całego kraju pomoc Fundacji JiM jest całkowicie bezpłatna.


NASZ KRS -
0000127075

WWW: www.jim.org
E-mail: help@jim.org

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego