opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Fundacja Szansa dla Niewidomych


Fundacja została założona w 1992 roku przez niewidomych i ich widzących przyjaciół. Działania koncentrują się na wspieraniu osób, które straciły wzrok, a medycyna nie daje im nadziei na poprawę losu. Jesteśmy organizacją doradczą, pokazujemy, jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy. Fundacja prowadzi działalność turystyczną, rekreacyjna, edukacyjną i sportową. Promujemy nowoczesne specjalistyczne rozwiązania techniczne osobom z dysfunkcją wzroku. Dbamy o dostępność urzędów, instytucji kulturalnych i oświatowych.
NASZ KRS -
0000260011

WWW: www.szansadlaniewidomych.org
E-mail: lodz@szansadlaniewidomych.org

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego