opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Stowarzyszenie WIOSNA


Nasze główne projekty to SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. SzP to projekt pomocy rodzinom, także z Łodzi i okolic, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Przed Bożym Narodzeniem, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich potrzebom. AP to program, w którym konkretny człowiek otacza opieką konkretne dziecko. Wolontariusz na cotygodniowych zajęciach poświęca mu swój czas i uwagę, dzięki czemu dziecko dowiaduje się, że jest ważne. W Łodzi opieką objętych jest 60 dzieci.
NASZ KRS -
0000050905

WWW: lodz.kupindeks.pl
E-mail: lodz@wiosna.org.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego