opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Fundacja Pomagajmy Razem-Zwierzęta w Potrzebie


Fundacja powstała w maju 2008r z inicjatywy wolontariuszy współpracujacych z łodzkim schroniskiem dla zwierzat.Celem naszej organizacji jest zwalczanie bezdomnosci zwierzat poprzez aktywną działalność adopcyjną, realizowanie programu kastracji i sterylizacji, interweniowanie wobec zagrozenia zdrowia i zycia zwierząt pokrzywdzonych. Jednak nie osiagniemy sukcesu bez Państwa pomocy dlatego apelujemy " POMAGAJMY RAZEM "
NASZ KRS -
0000311656

WWW: fundacjapomagajmyrazem.pl
E-mail: adopcje@fundacjapomagajmyrazem.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego