opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Fundacja Równe Szanse


Fundacja Równe Szanse istnieje od 13 lat. Zajmujemy się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Prowadzimy programy dla osób bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, wychodzących z uzależnień, zagrożonych przemocą domową, niezaradnych życiowo, dla tych - którzy znaleźli się w kryzysie i potrzebują pomocy by wrócić do społeczeństwa. Opieką obejmujemy całe rodziny. W fundacji działają programy dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie w trudnej sytuacji, Klub Fotografii Osób Bezdomnych, Telewizja Internetowa Równe Szanse. Realizujemy filmy edukacyjne i dokumentalne dla TVP i innych odbiorców oraz dla naszej TV . Wydajemy we współpracy z Bankiem Żywności paczki żywnościowe. Raz w roku organizujemy Festiwal Domów Pomocy Społecznej i Ogólnopolski Przegląd Piosenki Abstynenckiej. W naszej organizacji można uzyskać bezpłatną pomoc pedagoga, psychologa ( grupy wsparcia i samopomocowe), prawnika. Organizujemy warsztaty plastyczne i fotograficzne, medialne, muzyczne. Fundusze na działalność pozyskujemy z dotacji Urzędu Miasta Łodzi , Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz od sponsorów.
NASZ KRS -
0000135427

WWW: www.fundacja-rowneszanse.org.pl
E-mail: fundacjarowneszanse@gmail.com

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego