opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "Krwinka"


Fundacja "Krwinka" powstała w 1996 r. z inicjatywy rodziców dzieci cierpiących na choroby nowotworowe. Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi, ich rodzinom oraz klinikom, w których są leczone, a także pozyskiwanie dawców szpiku. Więcej informacji o Fundacji, jej działalności oraz prowadzonych programach na stronie: www.krwinka.org


NASZ KRS -
0000 165702

WWW: www.krwinka.org
E-mail: fundacja@krwinka.org

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego