opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Łódzki


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizacją wychowawczą, która powstała w 1989 r. Ideowo i programowo kontynuuje tradycje kilku pokoleń polskich harcerek i harcerzy, opierając się o Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Okręg Łódzki ZHR zrzesza jednostki harcerskie z terenu Ziemi Łódzkiej, najwięcej z nich działa w naszym Mieście. By 1% Waszego podatku trafił bezpośrednio do jednostek Okręgu Łódzkiego ZHR należy w rubryce "Informacje uzupełniające" podać kod: LOD-001.


NASZ KRS -
0000057720

WWW: www.lodzki.zhr.pl
E-mail: lodzki@zhr.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego