opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Fundacja Pomocy Dzieciom "KOLOROWY ŚWIAT"


Celem działania Fundacji jest pomoc finansowa w procesie leczenia dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, pod kątem stworzenia im możliwości swobodnego funkcjonowania w obecnym świecie (zakup sprzętu medycznego, leki, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne). Największą grupę wśród niepełnosprawnych Podopiecznych Fundacji stanowią dzieci z porażeniem mózgowym, dla których w kwietniu uruchamiamy "Kolorowe Przedszkole".


NASZ KRS -
0000161880

WWW: www.kolorowyswiat.org
E-mail: biuro@kolorowyswiat.org

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego