opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego


Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest organizacją pozarządową działającą na rzecz osób potrzebujących w Łodzi i w regionie łódzkim. Opiekujemy się dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich(prowadzimy 4 placówki), aktywizujemy zawodowo i społecznie osoby bezrobotne i niepełnosprawne, pomagamy osobom starszym, samotnym i niezaradnym życiowo w 2 domach dziennego pobytu, pomagamy chorym w hospicjum domowym, organizujemy wypoczynek letni dla dzieci, udzielamy pomocy doraźnej najbardziej potrzebującym


NASZ KRS -
0000274785

WWW: www.caritas.lodz.pl
E-mail: caritas@toya.net.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego