opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"


Fundacja wspiera matki z dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Staraniem Fundacji Powstaje w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a Dom Samotnej Matki. Celem Domu będzie aktywizacja społeczna i zawodowa matek w ciąży i z małymi dziećmi. Wsparcie budowy Domu jest obecnie najpoważniejszym zadaniem Fundacji.


NASZ KRS -
0000262774

WWW: www.csr.org.pl/fundacja
E-mail: fundacja@csr.org.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego