opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

PRACOWNIA ALTERNATYWNEGO WYCHOWANIA


Stowarzyszenie istnieje od 1996 r. Prowadzi placówki specjalistyczne tj.: Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym, Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną dla dzieci w wieku szkolnym, Telefon Zaufania ?ZAKRĘT? oraz grupę wsparcia dla rodziców podopiecznych. Głównym celem naszej działalności jest pomoc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu codziennych problemów szkolnych, rodzinnych oraz rówieśniczych.
NASZ KRS -
OOOO165424

WWW: WWW.PAWLODZ.ORG
E-mail: biuro@pawlodz.org

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego