opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM


Fundacja JA I MÓJ DOM od kilkunastu lat wspiera różne formy zastępczego rodzicielstwa: rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka (opieka zastępcza) oraz byłych wychowanków RZ nie radzących sobie samodzielnie w życiu (opieka następcza). Fundacja organizuje współpracę i wzajemną pomoc między zastępczymi rodzicami przez wspieranie samopomocowych grup rodzin zastępczych. Wspiera Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa.


NASZ KRS -
0000199423

WWW: www.frozjaimojdom.pl
E-mail: info@frozjaimojdom.pl ; brewa88@wp.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego