opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Fundacja Projekt Łódź


Misją Fundacji "Projekt Łódź" jest stworzenie silnego ośrodka zajmującego się opracowywaniem programów modernizacyjnych dla miasta oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, które świadome swoich praw oraz obowiązków potrafi skutecznie wpływać na władze. Fundacja "Projekt Łódź" została powołana przez ludzi wierzących w potencjał i inicjatywę mieszkańców Łodzi. Działalność Projektu skoncentrowana jest na ożywieniu społecznej i gospodarczej aktywności obywateli Miasta.


NASZ KRS -
000236258

WWW: www.projektlodz.pl
E-mail: biuro@projektlodz.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego