opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Fundacja For Animals Oddział Łódź


WAŻNE BY JAKO CEL SZCZEGÓŁOWY NAPISAĆ : ODDZIAŁ ŁÓDŹ. Zajmujemy się przede wszystkim: *Sterylizacja i kastracja kotów wolnobytujących. * Leczenie bezdomnych zwierząt i szukanie domu tym, które na wolność wrócić nie mogą. *Udział w akcjach promujących humanitarne traktowanie zwierząt. *W 2008 roku wysterylizowaliśmy i wykastrowaliśmy ponad 160 kotek i kocurów znacznie ograniczając populację bezdomnych zwierząt. W tym roku wykastrowanych i wysterylizowanych jest ponad 120 kotów.


NASZ KRS -
0000265307

WWW: www.foranimals-lodz.pl
E-mail: montes@o2.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego