opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie


Naszym celem jest pomoc osobom bezdomnym: dzieciom, kobietom i mężczyznom. Zapewniamy im schronienie, żywność oraz odzież. Udzielamy również pomocy rzeczowej rodzinom w trudnej sytuacji. Prowadzimy także programy aktywizacji społecznej i zawodowej, terapie uzależnień, udzielamy wsparcia duchowego. Na terenie ośrodków działa koło fotograficzne dokumentujące życie schroniska. Nasi podopieczni biorą udział w wydarzeniach kulturalnych miasta, co ułatwia im nawiązanie kontaktu ze społeczeństwem.


NASZ KRS -
0000314496

WWW: www.lodz.bratalbert.org.pl
E-mail: lodz@bratalbert.org.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego