opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących "Spojrzenie"


Stowarzyszenie "Spojrzenie" istnieje od 2000 r. Profesjonalnie zapewnia ciągłą i systematyczną opiekę rehabilitacyjną dzieciom i młodzieży z problemami wzrokowymi - podejmuje działania rehabilitacyjne na rzecz tracących wzrok - organizuje turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych wzrokowo - prowadzi działalność sportowo-rekreacyjną dla osób z uszkodzonym wzrokiem - współpracuje i wspiera zadania statutowe SOSW nr 6 w Łodzi (łódzkie szkoły dla - niewidomych i słabo widzących).


NASZ KRS -
0000180857

WWW: www.blind.edu.pl
E-mail: stow.spojrzenie@gmail.com

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego