opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Stowarzyszenie Młodziezy i Osób z Probelemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST


Stowarzyszenie POMOST powstało w 2000 roku, aby pomagać w zmaganiach z problemami psychicznymi młodym osobom i ich rodzinom. Wierzymy, że pomoc osobom wkraczającym w dorosłość jak również wsparcie dla ich rodzin to szansa na zapobiegnięcie trwałej inwalidyzacji osób chorujących psychicznie. Chcemy, aby osoby, którym pomagamy potrafiły skutecznie radzić sobie z własnymi ograniczeniami a tym samym miały szansę na rozwój osobisty i zawodowy tak jak wszyscy młodzi ludzie.
NASZ KRS -
0000097425

WWW: www.pomost-lodz.org
E-mail: pomost.s@poczta.fm

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego