opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Bank Żywności w Łodzi


Bank Żywności powstał w 1995 r. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, działającą w sektorze opieki społecznej. Naszym celem jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia poprzez wykorzytania nadwyżek wyprodukowanej żywności. W 2009 przekazliśmy 5 250 000 kg żywność, która trawiła do ponad 80 000 najuboższych. Jednym z fundatorów i długoletnim Przewodniczącym Rady Fundacji był Pan dr Marek Edelman.


NASZ KRS -
0000052022

WWW: www.bankzywnoscilodz.pl
E-mail: bz.lodz@bankizywnosci.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego