opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka


ZHP Chorągiew Łódzka zarejestrowana w KRS pod numerem 0000283814 jest stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. Jesteśmy organizacją otwartą i apolityczną, wychowujemy młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Chorągiew Łódzka ZHP tworzy warunki do działania jednostek terenowych na szczeblu powiatu i gminy. W gromadach zuchowych, drużynach harcerskich i wędrowniczych zrzeszonych jest prawie 9 tys. osób.
NASZ KRS -
0000283814

WWW: lodzka.zhp.pl
E-mail: lodzka@zhp.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego