opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu"


Stowarzyszenie "Mocni w Duchu" prowadzi od 1992 roku w Śródmieściu Łodzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego ?Anielisko?, do której uczęszczają dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych marginalizacją społeczną. Naszym celem jest wyrównywanie szans dzieci poprzez rozwijanie talentów i zainteresowań.


NASZ KRS -
0000128582

WWW: www.stowarzyszenie.mocniwduchu.pl, www.anielisko.pl
E-mail: stow.mocni@wp.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego