opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Łódzki Związek Inwalidów Narządu Ruchu


Łódzki Związek Inwalidów Narządu Ruchu powstał w 1984r w celu pomocy osobom niepełnosprawnym ruchowo z Łodzi i okolic. Dążymy do tego, aby każdy z nas mógł w pełni zaistnieć w otaczającym go świecie. Integracja (mamy kilka sekcji zainteresowań, organizujemy spotkania i wyjazdy turystyczne) oraz rehabilitacja, którą udostępniamy naszym członkom - to nasz sposób na na aktywne życie w spółeczeństwie. Jesteśmy OPP działającą non profit i apelujemy do ludzi dobrej woli o 1% swego podatku na rzecz ŁZINR.


NASZ KRS -
0000036602

WWW: www.lzinr.pl
E-mail: e-mail: lzinr@toya.net.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego