opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Stowarzyszenie "Fanatycy Widzewa"


Stowarzyszenie nasze jest oficjalnym stowarzyszeniem kibiców klubu RTS Widzew Łódź. Działa od roku i jako jedyne stow. kibiców w Polsce jest OPP. Działamy na rzecz podnoszenie kultury życia kibicowskiego, propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach, promocji piłki nożnej jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez najmłodszych i młodzież. Zależy nam na zwiększeniu bezpieczeństwa w obiektach piłkarskich oraz przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu.


NASZ KRS -
0000333741

WWW: www.widzewtomy.net
E-mail: sekretarz@fanatycywidzewa.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego