opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Słyszę Serce


Istnieje od 1993 r działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja prowadzi: Świetlico-Klub dla Niesłyszących; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Słyszę Dzieciaka; Warsztat Terapii Zajęciowej Słyszę Serce; Klub Aktywizacji Zawodowej KAZIK; Adams Familly są to projekty edukacyjno profilaktyczne związane z problematyką ryzykownych zachowań, ich konsekwencjami zdrowotnymi, HIV/AIDS - zapobieganie, przeciwdziałanie, wsparcie.
NASZ KRS -
0000065400

WWW: http://www.slyszeserce.org.pl/
E-mail: poczta@slyszeserce.org.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego