opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Polskie Stowarzyszenie Szybowcowe


Polskie Stowarzyszenie Szybowcowe to przedsięwzięcie mające na celu skupienie osób uprawiających szybownictwo z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. Celem Stowarzyszenia jest umożliwienie latania szybowcowego osobom już latającym, ale także zachęcenie nowych osób do latania oraz propagowanie szybownictwa.rnPolskie Stowarzyszenie Szybowcowe organizuje akcję zbiórki 1 procenta podatku na Szybowcową Kadrę Juniorów!


NASZ KRS -
0000251919

WWW: http://pss.org.pl/
E-mail: rafal.lisewski@wp.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego