opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Fundacja "NASZE ZOO"


Fundacja NASZE ZOO jest wydawcą czasopisma Zielonym na prawo  www.zielp.pl Zajmuje się promowaniem zrównoważonego rozwoju, edukacją ekologiczną, GMO, rolnictwem ekologicznym i energetycznym, alternatywnymi źródłami energii, aktywizacją osób niepełnosprawnych i integracją organizacji pozarządowych. Ostatnie akcje to: Zielone Podwórka, przekazywanie kocy i pościeli Schroniskom dla Zwierząt przez szpitale i hotele, analiza potrzeb instalacji ekranów dźwiękochłonnych, ocena Strategii Rozwoju


NASZ KRS -
0000171447

WWW: www.zielp.pl
E-mail: zielonymnaprawo@interia.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego