opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Towarzystwo Przyjaciół "Domu na Osiedlu"


Działalność Towarzystwa to praktyczna realizacja zapisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych m.in. poprzez prowadzenie dwóch placówek: Domu na Osiedlu, w którym osoby niepełnosprawne intelektualnie uczą się samodzielnego życia oraz Pracowni Twórczej, gdzie uczestnicy wykonują unikatowe prace według własnych projektów z zakresu rękodzieła, grafiki tradycyjnej i komputerowej, tkaniny, rysunku, malarstwa i przedmioty użytkowe.
NASZ KRS -
0000109002

WWW: www.domnaosiedlu.pl
E-mail: domnaosiedlu@gmail.com

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego