opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji " FAR" Region łódzki


FAR od 1988 roku prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy wózkowiczów dla wózkowiczów - a więc doskonale rozumiejącą ich potrzeby i możliwości.Fundacja swoją działalnością skutecznie wypełnia lukę między szpitalem a domem umożliwiając wózkowiczom szybszy powrót do czynnego życia.
NASZ KRS -
0000032645

WWW: http://www.far.org.pl/lodzkie.html
E-mail: biuro.lodzkie@far.org.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego