opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - KOŁO W ŁODZI


Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
NASZ KRS -
0000372985

WWW: www.psoni-lodz.pl
E-mail: psouu.lodz@op.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego