opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

STOWARZYSZENIE MAKUL


Stowarzyszenie Makul zostało zawiązane do propagowania zachowań ekologicznych, upowszechniania idei ochrony środowiska oraz harmonijnego współżycia z naturą. Każdego roku motywujemy, inspirujemy i nagradzamy setki dzieci, które biorą udział w naszych projektach.Wspólnie z wieloma instytucjami kulturalnymi dbamy o edukację ekologiczną najmłodszych, a przy okazji ich rozwój z wielu innych dziedzin takich jak: sztuka, biologia, historia, nauka.
NASZ KRS -
0000318557

WWW: www.makul.pl
E-mail: makul@makul.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego