opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo - Oddział w Łodzi


Fundacja prowadzi w Łodzi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Aktywizujemy zawodowo osoby z każdym rodzajem niepełnosprawności. Umożliwiamy im włączenie się w otwarty rynek pracy, a poprzez pracę zawodową również prowadzenie aktywnego życia społecznego. Nasza pomoc jest bezpłatna. Środki pozyskane z 1% umożliwią nam wsparcie niepełnosprawnych w uzyskaniu zatrudnienia (organizacja m.in. szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy, praktyk, staży, targów pracy).
NASZ KRS -
0000049694

WWW: www.aktywizacja.org.pl
E-mail: lodz@idn.org.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego