opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych "Keja"


Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych "Keja" działa od 2008 roku. Prowadzimy nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego.Celem Stowarzysznia jest zrzeszanie i popularyzowanie żeglarstwa wśród osób niepełnosprawnych, działalność w dziedzinie sportu , kultury fizycznej, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz szeroko pojęta rehabilitacja lecznicza i integracja społeczna osób niepełnosprawnych.
NASZ KRS -
0000300916

WWW: www.stowarzyszeniekeja.pl
E-mail: stowarzyszeniekeja@gmail.com

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego