opp logo 1% logo
procentdlalodzi.pl

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi


-Organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu wszelkich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną, socjalną, bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej -Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, -Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno- uświadamiającej -Otaczanie szczególną opieką osób z SM
NASZ KRS -
0000049771

WWW: lodz.ptsr.org.pl
E-mail: lodz@ptsr.org.pl

procentdlalodziKampania na rzecz łódzkich Organizacji Pożytku Publicznego